Plagues

Mosca blanca

Mosca blanca Bemisia tabaco, Trialeurodes vaporariorum Descripció: Petit insecte xuclador, té una longitud que oscil•la entre 0,9 mm i 1,6 mm, és de color groguenc i té les ales triangulars de color blanc. Generalment el podem trobar al revers de les fulles més tendres, on…