Bioestimulants

Els bioestimulants són productes destinats a l’obtenció dels màxims rendiments i qualitats dels cultius. De manera general, els bioestimulants perrmeten una millor resistència a condicions d’estrès, activen diferents processos fisiològics dels vegetals i representen una aportació energètica de ràpida disponibilitat pels cultius.