Correctors

fitoregulador-00

Corregir les carències del seu cultiu és necessari per assolir uns bons resultats. El nostre terreny no és sempre el més adequat. Cal corregir els aspectes físics, químics o biològics per aconseguir la salut del cultiu.