grass-leaves

HERBICIDES

El control de les herbes és fonamental per optimitzar els adobs, l’aigua i garantir una bona collita. L’aconsellem per tractar el seu problema.