Blog

Mosca de l’oliva

MOSCA DE L’OLIVA
Els nivells de vol són alts en diverses estacions de control de les comarques de les Garrigues, el Segrià i l’Urgell, pel que aconsellem realitzar un tractament en els diferents termes municipals d’aquestes comarques a partir del 23 de setembre. Caldrà comprovar prèviament que en la vostra plantació tingueu tingueu més d’un 5% d’oliva picada. Cal tenir especial cura en les varietats d’oliva grossa i en les plantacions en regadiu.
Utilitzeu els productes autoritzats i respecteu els terminis de segureta